XE NÂNG NGƯỜI – SCISSOR LIFTER AIRMAN

Suy nghĩ về thói quen sử dụng sản phẩm? – Thinking about the habit of using product?

Về lao động – Taling about the labor

Nói về Lao động, từ nhà văn lỗi lạc Voltaire Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói. Đến nhà phát minh vĩ đại Thomas Edision Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.chứng tỏ lao động là cần thiết cho sự phát triển của nhân loại. Việc lao động là cần thiết, nhưng trong quá trình lao động, sản xuất ngoài mang lại thành quả còn có rất nhiều rủi ro, tai nạn xảy ra ở đây là tai nạn lao động.

Talking about labor, from the eminent writer Voltaire: ” Work banishes those three great evils, boredom, vice, and poverty ” to the great inventor Thomas Edison: “I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work.” prove that labor is necessary for human development. Labor is necessary, but in the process of labor and production, in addition to bringing results, there are also many risks, the accident occurs that is called labor accident.

Thang
dùng xe forklift để nâng người
té ngã từ trên cao
giàn giáo

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.610 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) http://huanluyenantoan.gov.vn/tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2020.html , thiệt hại kèm theo là hàng chục tỷ đồng để khắc phục. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất, dẫn đầu các vụ tai nạn chính tại nạn từ các công việc thao tác trên cao.

According to the report of 63/63 provinces and centrally-run cities in 2020 nationwide, there have been 8,380 occupational accidents (occupational accidents) causing 8,610 accidents (including the labor with and without labor contracts) http://huanluyenantoan.gov.vn/tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2020.html , the accompanying damage is the ens of billions of Viet Nam dong to overcome. In which, accounting for the largest proportion, leading the main accidents is the accident from working at height.

Khi tai nạn xảy ra – When an accident occurs

Bản thân người lao động sẽ tổn thương hay mất để lại nỗi đau cho mãi người thân, gây ra gánh nặng cho xã hội và bản thân doanh nghiệp/ công ty sử dụng lao động cũng bị ảnh hưởng về tiến độ công việc, về danh tiếng và chi phí khắc phục.

The employee himself will be hurt or lost, leaving pain for his loved ones forever, causing a burden on society and the employer will also be affected in terms of work progress, in terms of reputation and remedial costs.

Recent Exam Question in IELTS Speaking Part 1 (Family)
Phần mềm học tiếng Anh trực tuyến English for Success

Giải quyết vấn đề – To resolve a problem

Hiểu được vấn đề nặng nề này, rất nhiều nhà sản xuất đã nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ cho người lao động thực hiện các công việc trên cao nhằm mục đích giữ an toàn cho người lao động, tăng hiệu quả làm việc cho các công việc thao tác trên cao. Sản phẩm ra đời rất đa dạng, phong phú trong đó, được biết đến nhiều nhất, ứng dụng nhiều nhất là xe nâng người và xe nâng người dạng cắt kéo.

Understanding this heavy problem, many manufacturers have researched the supporting devices for workers to perform work at height for the purpose of keeping workers safe, increasing working efficiency for workers to work at height. Products are manufactured very diverse and rich in which, the best known and most used are scissor lifters.

Japanese Sign Safety First Anzen Daichi" Pin by Nipponia | Redbubble
製品 enhl
製品 encl entl
AIRMAN 北越工業株式会社

Nhu cầu về Xe Nâng Người – The demand for scissor lifters

Nhu cầu về xe nâng người rất lớn, tuy nhiên với đặc tính công việc mang tính thời vụ, chi phí đầu tư không thấp nên người sử dụng thường có xu hướng thuê ngoài. Từ việc nhìn nhận vấn đề không kỹ càng đã hình thành nên thói quen sử dụng làm chúng ta cần phải suy nghĩ lại: “sản phẩm mang đến sự an toàn, vậy khi sử dụng có thực sự an toàn không?”

The demand for scissor lifters is very large, but with temperary work characteristics and high investment costs, the users often tend to outsource. From paying the careful attention to the rentting scissor lifter from outsources, we have formed a habit of using it that makes us think again: “The product serve the safe, so is it really safe to use?”

“The product serve the safe, so is it really safe to use?”

  • Đầu tiên, khi thuê một chiếc xe nâng người loại cắt kéo người sử dụng chỉ sẽ nhìn vào giá thuê mà giá thực sự là con số thể hiện trên giấy. Lựa chọn dựa trên giá giống như chọn người bạn đời qua bức tranh vẽ. Người sử dụng ít quan tâm đến tình trạng sản phẩm được cho thuê có đảm bảo an toàn ở chất lượng thế nào, có được kiểm định, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ không.
    • At First, when renting a scissor lift, the users will only look at the rental price, which is actually the number shown on paper. Choosing based on price is like choosing a mate through a painting. Users are less concerned about the condition of the leased product, how safe it is in terms of quality, whether it is inspected, checked and maintained periodically
  • Kế đến, đặc tính sản phẩm, thông số kỹ thuật có được xem xét phù hợp với công việc, hiệu quả trong sử dụng không? Người sử dụng có được bên cho thuê xe nâng người hướng dẫn việc sử dụng chính xác, ngay cả người vận hành cũng được quy định phải có chứng chỉ an toàn sử dụng.
    • The next, are product characteristics and specifications considered suitable for the job and effective in use? Users are instructed by the scissor lifter rental company in the correct use, or inform that the operator is required to have a safety certificate.

Unfortunately,

Rất tiếc rằng Câu trả lời là thực tế có rất ít người quan tâm đến chất lượng và độ an toàn của xe nâng người để thuê, chủ yếu dùng theo thói quen.

Và kết quả là những công ty cho thuê vì áp lực giá đã cung cấp những sản phẩm không đảm bảo an toàn, tuổi thọ cao; người vận hành không được cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ chứng chỉ đáp ứng yêu cầu công việc. “Xe nâng người -Sản phẩm an toàn có thực sự mang lại an toàn theo đúng bản chất chức năng chưa” – xin người sử dụng, đơn vị thuê hãy suy ngẫm.

Unfortunately, the answer is the fact that very few people care about the quality and safety of a scissor lifters for hire, mainly for habitual use.

Leading a result, rental companies because of price pressure have provided products that do not guarantee safety, old; The operators do not be provided the information, instructions, and certifications that meet job requirements. “Do forklifts -Safety products really bring safety according to their functional nature” – please think about it for the machine operaters, the hirer.

Source: http://fluidpowersafety.com/fpsi_saf010.html
Lifting safety.
Source: https://www.constructionequipment.com/osha-hazard-alert-scissor-lift-safety

Công ty TNHH Thiết Bị Yori đại diện hãng Hokuetsu cung cấp xe nâng người dạng cắt kéo hiệu Airman tại Việt Nam luôn xác nhận trong công việc của mình: “An toàn giữ hạnh phúc, niềm vui của mỗi gia đình.

An toàn góp phần giảm đi gánh nặng xã hội; An toàn cùng với người sử dụng tăng hiệu quả lợi ích, tăng uy tín và hình ảnh của công ty”

Yori Equipment Co., Ltd representing Hokuetsu to supply Airman scissor lifts in Vietnam always confirms in its work: “Safety keeps happiness, joy of each family.

Safety contributes to reducing social burden; Safety together with users increase efficiency, benefits, reputation and image of the company”

Công ty TNHH thiết bị YORI 
AIRMAN VIET NAM

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028.3620.6196 028.3620.3196

0937.288.969

nguyenha@yori.com.vn