Phương châm hoạt động

CÔNG TY THIẾT BỊ YORI

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

FOR EVERYTHING YOU VALUE
Xuyên suốt mọi hoạt động của công ty chúng tôi, mọi giá trị được trao, mọi niềm tin nhận được luôn là sự sống, sự phát triển của chúng tôi. Vì vậy, YORI hành động

Phương châm hoạt động - yori.com.vn Phương châm hoạt động - yori.com.vn
NIỀM TIN TỪ KHÁCH HÀNG
TRUNG THỰC VỚI ĐỐI TÁC
CHIA SẺ VỚI NHÂN VIÊN
THÀNH Ý VỚI CỘNG ĐỒNG

Hình thành nên các cam kết được YORI đặt ra:

  • Uy tín trong việc đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của khách hàng.
  • Nhà cung cấp là nguồn đầu tư của công ty.
  • Con người là tài sản vô giá.
  • Chung tay với cộng động.

IMG_1404

yori.com.vn

1474877036887_349

YORI EQUIPMENT CO., LTD

Số 3, Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

028.3620.6196 028.3620.3196

0937.288.969

nguyenha@yori.com.vn