Bơm Hút Chân Không ORION KRF15 25 40

Bơm Hút Chân Không ORION KRF15 25 40

Tổng quan:

 • Độ chân không hoạt động liên tục:
  • Khuyến cáo 60 kPa hoặc thấp hơn (tối đa 80 kPa)
  • Riêng dòng KRF15 , độ chân không tối đa 75KPa 
 • Lực thổi liên tục:
  • Khuyến cáo 60 kPa hoặc thấp hơn (tối đa 70 kPa)
 • Lưu lượng:
  • 280 ~ 685 L/phút (60 Hz)
 • Ứng dụng:nguồn chân không cho ngành tự động hóa, ngành đóng gói, thiết bị in ….
Nhà cung cấp: BƠM CHÂN KHÔNG
Mã sản phẩm: KRF15A / KRF25A / KRF40A

Mô tả sản phẩm

Bơm Hút Chân Không ORION – Dòng tiêu chuẩn KRF15 25 40

Model KRF15A- V-01A V-02 V-04 ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 235/280
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.) 84/86
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 75
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 2.29/
2.08、1.99
6.8、3.4/
6.0、3.0
1.1、1.1、1.1/
1.0、1.0、1.0
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 60/62 62/64 60/62
Động Cơ kW 0.4
Cân nặng kg 17 21 20
Model KRF15A- B-01A B-02 B-04 ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 235/280
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.)
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 70
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 2.29/
2.08、1.99
6.8、3.4/
6.0、3.0
1.1、1.1、1.1/
1.0、1.0、1.0
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 60/65
Động Cơ kW 0.4
Cân nặng kg 17 21 20
Model KRF15A- VB-01A VB-02 VB-04 ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 235/280
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.)
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 75
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 2.29/
2.08、1.99
6.8、3.4/
6.0、3.0
1.1、1.1、1.1/
1.0、1.0、1.0
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 60/62 62/64 60/62
Động Cơ kW 0.4
Cân nặng kg 17 21 20
Model KRF25A- V-01B V-02 V-04B ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 405/480
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.) 86/90
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 80
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 3.99/
3.47、3.49
11.0、5.5/
10.4、5.2
2.0、1.9、1.9/
1.7、1.7、1.7
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 62/64 64/66 62/64
Động Cơ kW 0.75
Cân nặng kg 29 32 34
Model KRF25A- B-01B B-02 B-04B ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 405/480
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.)
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 70
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 3.99/
3.47、3.49
11.0、5.5/
10.4、5.2
2.0、1.9、1.9/
1.7、1.7、1.7
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 65/67 67/69 65/67
Động Cơ kW 0.75
Cân nặng kg 29 32 34
Model KRF25A- VB-01B VB-02 VB-04B ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 405/480
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.)
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 80
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
1 pha 100, 200/
1 pha 100, 200
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 3.99/
3.47、3.49
11.0、5.5/
10.4、5.2
2.0、1.9、1.9/
1.7、1.7、1.7
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 62/64 64/66 62/64
Động Cơ kW 0.75
Cân nặng kg 29 32 34
Model KRF40A- V-01B V-04B ※4 B-01B B-04B ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 575/685
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.) 86/90

Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 80
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
60/70
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
3 pha 200/
3 pha 200, 220
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 5.19/
4.71、4.57
3.5、3.4、3.4/
3.2、3.0、3.0
5.19/
4.71、4.57
3.5、3.4、3.4/
3.2、3.0、3.0
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 66/57 68/70
Động Cơ kW 1.1 1.5 1.1 1.5
Cân nặng kg 35 43 35 43
Model KRF40A- VB-01B VB-04B ※4
Công Suất Thiết Kế  (50/60 Hz) ※1 L/min 575/685
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 kPa (min.)
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.) Khuyến cáo : 60, tối đa 80
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 kPa (Max.)
Kích Thước Ống Kết Nối   Rc 3/4
Nguồn Điện (50/60 Hz) V 3 pha 200/
3 pha 200, 220
3 pha 380, 400, 415/
3 pha 400, 440, 460
Dòng điện (50/60 Hz) A 5.19/
4.71、4.57
3.5、3.4、3.4/
3.2、3.0、3.0
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 dB 66/67
Động Cơ kW 1.1 1.5
Cân nặng kg 35 43

※1 Công suất thiết kế là giá trị lý thuyết tính toán từ thể tích của xi lanh. Tham khảo “Biểu đồ đặc tính bơm” để biết chính xác lưu lượng thực tế.
※2 Không cho phép hoạt động liên tục tại độ chân không tuyệt đối. Chỉ sử dụng thông số này đề lựa chọn thiết bị.
※3 Phạm vi độ chân không (hoặc lực thổi) cho phép hoạt động .
※4 “04” mã hàng này sản xuất riêng theo đơn đặt hàng.
※4 Độ ồn được đo trên bơm mới với điều kiện động cơ hoạt động tại độ chân không/ lực thổi thông thường. Độ ồn được đo từ vị trí 1m từ phía trước bơm tại cao độ 1m.
※ Điều kiện môi trường hoạt động (khí hút vào): nhiệt độ: 0 to 40 ℃, độ ẩm: mức trung bình (65±20%).
※ Phạm vi dao động điện áp nguồn điện không liên tục cho phép là ±10% của điện áp quy định ; phạm vi dao động điện áp nguồn duy trì cho phép là ±5% điện áp quy định.
※Vui lòng lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải (chẳng hạn như rơle nhiệt).
Lưu ý:
Nếu cần có thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng Liên hệ với YORI để được hỗ trợ chi tiết.

 • An toàn và thân thiện với môi trường
  • Chứng chỉ CE ※
  • ※ Không bao gồm đối với loại động cơ 1ph và loại không bao gồm động cơ.
 • Độ ồn thấp
  • Thiết kế giảm độ ồn thấp hơn khoảng 3dB ※
  • ※ Khi so sánh với những model trước đó của ORION
 • Tuổi thọ cao
  • Với vật liệu mới giúp cánh than tăng tuổi thọ đến 30% ※
  • ※ Khi so sánh với những model trước đó của ORION

Thân thiện với môi trường

Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.

Hiệu suất cao

Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.

Đầy đủ trang thiết bị

Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến

Dễ dàng bảo dưỡng

Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện

Cam kết an toàn

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

hệ thống bơm chân không khô KCM620 ORION
Bơm Chân Không Khô KCM620
Sự kết hợp giữa điều khiển biến tần và  điều khiển trung tâm giúp bơm khô ORION tiết kiệm năng lượng, đạt độ chân không cao và lưu lượng lớn.
Bơm chân không khô KCM310
Độ chân không: 100 kPa! Động cơ 5,5kW. Động cơ với bảng điều khiển và biến tần được đóng gói trong một thiết bị.
Bơm chân không khô biến tần – Dòng KCE ( dạng bơm rễ )
Tiết kiệm năng lượng tối đa nhờ được điều khiển biến tần. Bơm chân không biến tần KCE ORION tiên phong trong ngành công nghiệp bơm.
Bơm Chân Không Khô KCP
Bơm khô ORION dòng KCP với Rôto thế hệ mới không sử dụng cánh quạt, khi hoạt động không tiếp xúc cung cấp năng lượng chân không với mức tiêu hao năng lượng ít hơn.
Bơm Chân Không Khô – Dòng KCPH
Độ chân không tối đa: 100 Pa [abs] hoặc thấp hơn, có thể hoạt động liên tục trên toàn bộ phạm vi nhờ rôto dạng cuộn xoắn ốc của bơm khô kcph.
Bơm chân không ORION -Dòng CBX - Loại Kết Hợp Hút Thổi
Bơm chân không ORION -Dòng CBF Loại Kết Hợp Hút Thổi
Xi lanh hút / thổi riêng biệt với mức chân không và lực thổi dưới 60kPa
.
.
.
.